HomeČlánky › Kultura a příroda v Řecku

Kultura a příroda v Řecku

Více jak 80% Řecka je tvoří hory a pohoří a více jak polovina země je poseta lesy. Co se týče rozsáhlejších nížin, v Řecku se nacházejí pouze tři, a to Makedonská, Thrácká a Thessálská. Rozmanitá vegetace zahrnuje jak horské jehličnany, tak i přímořské typy rostlin – například citrusy, pistácie, kiwi, vinnou révu a mnoho dalších. V lesích můžeme narazit na medvědy, vlky, lišky, rysy nebo také na divoké kozy. V moři žijí delfíni, tuleni, želvy a mnoho dalších zajímavých a vzácných druhů. Tradičním domácím zvířetem je osel, dále Řekové chovají ovce a kozy.
Jelikož Řecko patří k nejsušším místům Evropy, sladká pevninská voda je tu vzácností. Koryta řek a potoků bývají přes letní měsíce velmi často vyschlá, navíc řecké řeky nedosahují moc dlouhých vzdáleností. Známá jezera se nacházejí spíše v severní části země, mezi nejvíce proslulá patří Velké Prespanské jezero. Nedaleko od něj leží také Malé Prespanské jezero. V minulosti tato jezera tvořila jedno.
V Řecku se nachází nesčetně mnoho historických památek, hlavně těch antických. Proto je tato země správnou volbou, pokud nechcete strávit dovolenou jen ležením u moře. Mezi nejvýznamnější památky lze zařadit například Parthenón na Akropoli. Jedná se o zbytky paláce, který leží na pahorku v Athénách. Byl zasvěcen bohyni Athéně. Patří pod památky UNESCO a již několik let prochází rekonstrukcí. Jako další historická památka stojí za zmínku divadlo města Epidaurus – starověký amfiteátr. Toto divadlo bylo vystavěno zhruba ve 3. století př. n. l. a bylo určeno pro 14 000 diváků. V letní sezóně bývá stále využíváno, pořádají se tu „Epidaurovi slavnosti“. Další proslulou pamětihodností je minojský palác Knóssos na ostrově Kréta. Byl postaven v roce 1900 před Kristem, považuje se za doklad jedné z nejstarších civilizací. K tomuto místo se váže báje o labyrintu, kde měl žít tvor Minotaurus. Jako poslední stojí za zmínku zbytky antického města Lindos na ostrově Rhodos. Nachází se tu dórská síň dlouhá 87 metrů, která byla vyzdobena 42 sloupy. Do současnosti se jich zachovala pouze polovina.

Napiš názor